ขอเรียนเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระประธาน

พระปางป่าเลไลย์ ขนาด ๓๙ นิ้ว ประดิษฐานในศาลา
( เนื้อทองเหลือง )
ณ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๙ เป็นต้นไป

สักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไหว้พระนอน

ขอพรพระนั้ง

สมหวังหลวงพ่อในโบส

รูปถ่าย และกิจกรรม

บริการของเรา