ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอิฐก่อผนังศาลา

99฿

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาฌาปนสถาน (เมรุ) ปลอดมลพิษ
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
กองบุญละ 99 บาท