ขอเรียนเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระประธาน

ทำบุญเททองหล่อพระประธาน

ขอเรียนเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระประธาน
พระปางป่าเลไลย์ ขนาด ๓๙ นิ้ว ประดิษฐานในศาลา
( เนื้อทองเหลือง )
ณ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๙ เป็นต้นไป
ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
ธนาคารกรุงไทย 780 – 0 – 19141 – 9
ชื่อบัญชี วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย โทร. 08 9744 5457
สำนักงานวัดโบสถ์อินทรสารเพชร โทร. 08 0554 4146

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมลิ๊ก

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นการอธิษฐานที่ดีที่สุด

ทำบุญเททองหล่อพระประทาน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ อธิษฐานแบบนี้…จะดีแก่ตัวเรา และเกิดความศรัทธา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

หลายๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก.…………(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่

ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

(ถ้าได้อ่านข้อความดีๆ อันนี้แล้ว โปรดส่งต่อ ให้ได้มากที่สุด จะเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งนะค่ะ)

พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ข้าวน้ำ ถือว่าให้กำลัง
ผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความสวยงาม
แต่ ผู้ให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคน
ให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางแห่งธรรม

มหาบุญกุศลนั้นจักส่งผลให้เจริญศรี เจริญสุขทั้งทางโลกและทางธรรม มีสติปัญญาเฉียบคม พร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ กายผ่องแผ้วจิตผ่องใส เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม เปิดทางสว่างให้ชีวิต เคราะห์ร้ายอุปสรรคอันตรายสิ้นสูญ เทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตารักใคร่ ปกปักคุ้มครองรักษา ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นเคราะห์ อุปสรรค พบแต่สิ่งดีงาม ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอันเป็นบุญ และยังส่งผลถึงบิดามารดา ครอบครัว สามีภรรยา บุตรหลาน ญาติเชื้อวงศ์วาน ให้พบแต่ความรุ่งเรืองมีศีลธรรม เมื่อละสังขารไปก็จักได้อยู่ในภพภูมิที่สูง

” ธรรมทาน “ เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง
โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบางลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

ทำบุญวัดโบสถ์อินทรสารเพชร ทำบุญบางแค ขอพรย่านบางแค ขอพรพระเพชรเกษม ร่วมทำบุญบางแค ทำบุญเททองหล่อพระประทานกรุงเทพมหานคร

พิธีหล่อพระ (แบบย่อ)
ความมุ่งหมาย
การหล่อพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสาวรีย์สำหรับกราบไหว้สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจและรำลึกถึงคุณความดี อีกทั้งเป็นการประกาศพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่สาธุชนทั่วไป การประกอบพิธีจึงสมควร กระทำให้ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอน เพื่อก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนอย่างมั่นคง

พิธีแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน
– พิธีบูชาฤกษ์ บวงสรวงสังเวยเทวดา

– พิธีเจริญพระพุทธมนต์

– พิธีเททอง

การเตรียมการ
– จัดโต๊ะเครื่องสังเวยไว้นอกเต็นท์พิธีในที่อันเหมาะสม

– จัดที่จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ไว้ที่โต๊ะเครื่องสังเวย

– จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ (เหมือนพิธีทำบุญทั่วไป)

– จัดเตรียมอาสนะ บาตรน้ำมนต์ กำหญ้าคาสลัดน้ำมนต์ พานสายสิญจน์ ตาลปัตร กระโถน พร้อมเครื่องใช้พิธีสงฆ์

– เครื่องไทยธรรม ภัตตาหารปิ่นโต หรือภัตตาหารถวายเพล

– ราชวัติฉัตรธง

– ต้นกล้วย ต้นอ้อย

– สายสิญจน์โยงรอบมณฑลพิธี และโยงจากพระพุทธรูปเข้าหาพระสงฆ์

– โลหะต่าง ๆ เช่น เงิน ทอง นาก สำหรับเทหล่อพระ ธูป เทียน ดอกไม้สด

– เตา อุปกรณ์หล่อพระ (ช่างหล่อจัดเตรียม)

การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๑ พิธีบูชาฤกษ์ สังเวยเทวดา
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องสังเวย

– ประธานและผู้ร่วมพิธี จุดธูปปักที่เครื่องสังเวย

– พราหมณ์บูชาฤกษ์ และอ่านโองการ (บวงสรวงสังเวย)

ขั้นตอนที่ ๒ พิธีเจิรญพระพุทธมนต์
– ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– สมาทานศีล

– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

– ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท “อเสวนา…….”)

– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับจนจบ

ขั้นตอนที่ ๓ พิธีเททองหล่อพระ
– ประธานและผู้ร่วมพิธีออกจากเต็นท์พิธีสงฆ์ ไปมณฑลพิธีเททอง

– ประธานจุดเครื่องบูชาที่โต๊ะบูชาสี่ทิศ อธิษฐานขออานุภาพบุญกุศล และอำนาจเทวดาบันดาลให้การหล่อพระสำเร็จเรียบร้อยงดงามสวัสดี

– ประธานยืนบนแท่น หย่อนแผ่นทอง เงิน นาก และชิ้นทอง – เงิน ลงบนช้อนคันยาวที่ช่างหล่อยื่นให้ แล้วถือด้ายสายสิญจน์ที่โยงมาเทลงเบ้าหล่อพระ โดยมีผู้ร่วมพิธีถือด้ายสายสิญจน์ด้วย (ขณะที่เททองพระสงฆ์เจริญพระชัยมงคลคาถา)

– พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่หุ่นพระ ช่าง ประธาน และผู้ร่วมพิธี

– ประธานและผู้ร่วมพิธีกลับเข้าเต็นท์พิธีสงฆ์

– ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม และปิ่นโตภัตตาหาร (ถ้าไม่มีการถวายภัตตาหารเพล)

– พระสงฆ์อนุโมทนา

– ประธานกรวดน้ำ – รับพร

– เสร็จพิธี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *