ขอเรียนเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระประธาน

ทำบุญเททองหล่อพระประธาน ขอเรียนเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระป

สร้างหลังคาเมรุ

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาฌาปนสถาน (เมรุ) ปลอดมลพิษวัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
กองบุญละ 99 บาทหรือตามกำลังศรัทธา

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

พระครูธรรมธรธีรพัฒน์ สุวินโย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร กรุงเทพมหานคร สนอ​งพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยประชาชน​อย่าง​ต่อเนื่อง​ เป็นครั้งที่​ ๕ ชาวบ้านในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่มเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาฌาปนสถาน

ขอเชิญร่วมบุญสร้าง “สุคติสถาน” หรือเมรุ (ปลอดมลพิษ)
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เนื่องด้วยเมรุวัดโบสถ์อินทรสารเพชร ได้ผ่านการใช้งานอย่างหนัก มาหลายสิบปี ในการเผาศพ จนทำให้เตาเผาศพระเบิดไฟไหม้เสียหาย